BRZOZREM - Regeneracja Instalacji C.O. i Urządzeń Wymiany Ciepła

Zakład Regeneracji Instalacji CO i Urządzeń Wymiany Ciepła BRZOZREM przywraca pełną zdolność energetyczną urządzeniom, w których wymiana ciepła następuje przy pomocy wody, np.:

    - wymienniki ciepła typu JAD, płytowe, WCO i inne

    - urządzenia klimatyzacyjne (wymienniki maszyn zębniczych i komór klimatyzacyjnych)

    - instalacje chłodnicze linii produkcyjnych

    - instalacje CO

Usuwanie osadów mineralnych prowadzimy wg technologii opracowanych przez Producentów poszczególnych środków chemicznych. Usługi wykonujemy szybko i solidnie w terminach dogodnych dla Zamawiającego.

Czyszczenie chemiczne i hydrodynamiczne
Stosujemy nowoczesne środki chemiczne w zależności od rodzaju osadów i materiału użytego do budowy oczyszczanych urządzeń:

    polski – Władamina, Radiner

    niemieckie – Acitole

    szwedzkie – Retermozan, Carbon, Fos
adres

ul. Nowolipki 15//32
00-151 WARSZAWA
mazowieckie

phone

Zadzwoń do nas!